5 stycznia, 2022

Czym różni się piaskowanie od szkiełkowania?

Zarówno szkiełkowanie, jak i piaskowanie, zaliczają się do metod obróbki strumieniowo-ściernej. Każdy z procesów ma jednak swoją specyfikę, która sprawia, że idealnie sprawdza się on w określonych zastosowaniach. Jakie różnice między szkiełkowaniem a piaskowaniem są zatem najistotniejsze?

Szkiełkowanie a piaskowanie – podobieństwa

Obie metody opierają się na podobnej zasadzie – są rodzajem obróbki strumieniowo-ściernej. Polega ona na oczyszczaniu i wygładzaniu powierzchni przy użyciu ścierniwa, czyli drobnych cząsteczek danego materiału. Są one aplikowane pod wysokim ciśnieniem, zwykle za pośrednictwem powietrza lub cieczy. To sprawia, że zarówno piaskowanie, jak i szkiełkowanie, są bardzo skutecznymi sposobami, by usunąć zanieczyszczenia i rdzę oraz nadać elementowi pożądaną fakturę.

Do głównych zalet obydwu metod można zaliczyć:

  • bardzo wysoką skuteczność,
  • uniwersalność zastosowania – w ten sposób można czyścić wiele różnorodnych materiałów,
  • szybkość działania,
  • stosunkowo niewielki koszt wykonania usługi.

Oba typy obróbki wykorzystuje się przede wszystkim do oczyszczania obiektów wykonanych z metalu. Przy czym różnica między szkiełkowaniem a piaskowaniem wynika między innymi z typu materiałów, do których obróbki dana metoda jest rekomendowana. Jakie jeszcze odmienności można wskazać?

Piaskowanie a szkiełkowanie – różnice

Podstawową różnicą między tymi dwoma procesami jest rodzaj zastosowanego ścierniwa. W przypadku piaskowania jest nim piasek kwarcowy, natomiast do szkiełkowania używa się szklanych kulek lub drobinek o ostrych krawędziach. Każdy z materiałów działa na czyszczoną powierzchnię w inny sposób, dlatego tak istotne jest dobranie odpowiedniego ścierniwa do określonych zastosowań.

Piaskowanie jest nieco bardziej agresywną metodą czyszczenia, dlatego doskonale sprawdza się między innymi do obróbki konstrukcji stalowych, które wymagają solidnego starcia zanieczyszczeń i korozji. Szkiełkowanie to z kolei usługa polecana do czyszczenia i wygładzania elementów wykonanych z aluminium, które jest znacznie bardziej plastyczne niż stal.

Dlatego drugą z wymienionych metod wykorzystuje się między innymi do obrabiania części motoryzacyjnych, takich jak elementy silnika czy bębnów hamulcowych.

Kolejną różnicą między szkiełkowaniem a piaskowaniem jest faktura, którą można uzyskać w wyniku przeprowadzenia procesu. Piaskowanie daje efekt matu (jego dokładny rodzaj jest uzależniony od rozmiarów drobinek ścierniwa), natomiast poddanie powierzchni działaniu ścierniwa szklanego pozwala uzyskać znacznie gładszy efekt.

Stopień wygładzenia można regulować, dobierając rodzaj drobinek. Szklane kulki pozostawią element wygładzony, natomiast ścierniwo ostrokrawędziowe pozwoli uzyskać satynowe wykończenie.

Colorest.